Vítaní ptačího zpěvu v Záhlinicích

Vítaní ptačího zpěvu v Záhlinicích

 

Český svaz ochránců přírody z Hulína a Moravský ornitologický spolek zorganizovali v neděli 26.4.09 akci s názvem Vítání ptačího zpěvu v Tlumačově a Záhlinicích. Sraz byl nejpozději v 8:15 před nádražím v Tlumačově. V sobotu jsme si s manželkou dali 50km na kolech a tak brzké stávání nebylo zrovna příjemné. V 7:00 jsme ještě vyzvedli mojí mamku v Prostějově a vyrazili jsme. Čas jsme měli dobrý a tak jsme si dali v Kroměříži kafíčko na probuzení. Před osmou hodinou jsme byli před nádražím kde nás přivítal pár čápů bílých,  kteří hnízdí hned vedle nádraží. Po pár minutách přijíždí dva vlaky plné nadšených lidí. Přijíždí i pan Pavel Šálek, který celou akci povede. Než jsme vyrazili na cestu nám pan Šálek řekl na uvítanou několik slov, rozdal několik brožurek a letáčků a ukázal puštíka obecného, kterého našel ráno sraženého na cestě. Tak a vyrážíme na cestu. Jdeme směrem Kvasice k řece Moravě. Procházíme kolem Tlumačovského zámku a přírodní památky Tlumačovská tůňka. Pokračujeme dál a krátce se zastavujeme u pískovny, kde nám pán Šálek udělal krátký výklad o slávičce mnohotvárné. Vyschlé lastury jsme si mohli prohlédnout na kořenu stromu vytaženém z vody. Na hladině pískovny jsme v dáli viděli jen potápky roháče. Kolem proletěl pár motáku pochopů. Přicházíme k řece Moravě a podél břehu se blížíme k Záhlinickým rybníkům. Procházíme kolem lužních lesů až k soutoku Moravy a Rusavy. Celou cestu nám pan Šálek ukazuje různé druhy rostlin. Celkem silný vítr nám kazí pozorování ptáků. Sem tam zahlédneme zvonka zeleného, strnada obecného, pěnici černohlavou a nad řekou Moravou se nám ukázala volavka popelavá a dva páry tokajících kání lesních. Kolem Rusavy proletěl jeden ledňáček říční. Přicházíme k rybníkům kde z důvodu větru není moc vodního ptactva. Vidíme běžnější druhy jako například poláky velké a chocholačky, lysky černé, potápky roháče, racky chechtavé a zahlédli jsme také kopřivky obecné. Protože hladiny rybníků jsou celkem prázdné pokračujeme do lasa Fileny. Cestou si ukazujeme a vysvětlujeme princip ornitologických sítí. Přicházíme k ornitologické chatě kde se potkáváme s RNDr. Jiljím Sitkem Csc. Zde je ukázka odchycených a okroužkovaných ptáků, které nejmladší členové akce vypouští zpět do volné přírody. Přes louky s mokřady a tůněmi, které jsou plné různých druhů obojživelníků a užovek obojkových jdeme do Záhlinic, kde naše akce končí. Velice poučné a zajímavé akce se zúčastnilo 60 lidí všech věkových kategorií. Škoda jen toho větru, který nám trochu pokazil ornitologickou stránku akce, ale i tak musím moc poděkovat panu Šálkovi za výborný a vyčerpávající výklad.

Plní zážitků čekáme na vlak do Tlumačova kde máme auto a jedem domů.

 

  

NPP Tlumačovská tůňka 

 

 

 Ornitologická chata, v pozadí ornitolog RNDr. Jiljí Sitko Csc.

 

 

Ukázka odchycených a okroužkovaných ptáků. Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)

 

 

 Louky s tůněmi.

 

Zde jsou odkazy na mapy:

 

https://www.mapy.cz/#x=140172672@y=133076224@z=13@mm=TP@sa=s@st=s@ssq=tluma%C4%8Dov@sss=1@ssp=120705957_126715777_150393765_149833601

 

https://www.mapy.cz/#x=140148224@y=133184000@z=12@mm=TP@sa=s@st=s@ssq=tluma%C4%8Dov@sss=1@ssp=120705957_126715777_150393765_149833601