21.3.2009 První jarní den

21.3.2009 První jarní den

 

První jarní den jsme strávili v Tovačově na ornitologické exkurzi, kterou pořádala moravská ornitologická společnost MOS. Akce začala o půl osmé ráno u sádek vedle Hradeckého rybníka. Počasí nám velice přálo a tak to bylo opravdové přivítání jara. Sešlo se cca 38 účastníku všech věkových kategorií. Celou exkurzi vedli a komentovali ornitologové Jiří Šafránek a Luboš Doupal. Hned na začátku nám ukázali vzácného opeřence jeřába popelavého (Grus grus), který v Tovačově jako jediný člen tohoto druhu přezimoval. Akce pokračovala na menším Kořenovském rybníku kde jsme mohli pozorovat potápku roháč, racky chechtavé, racky bouřní, racky bělohlavé, lysky černé. Když se všichni účastníci pokochali pohledem přes stativové dalekohledy, které někteří vlastní, pokračovali jsme po hrázi Hradeckého rybníku až na tzv. kříž. To je místo kde vidíte všechny čtyři části tohoto velkého rybníku. Zde jsme krom druhů, které už jsme viděli na Kořenovském rybníku pozorovali i vzácnější druhy ptáků. Např. lžičák pestrý, čírka obecná, hohol severní, moták pochop, ale i běžnější druhy jako třeba potápka malá, potápka černokrká, polák velký, polák chocholačka.  Zde jsme ocenili možnost pozorování přes stativové dalekohledy. Převážná část vodních ptáků se zdržovala u rákosin a na tuto vzdálenost už nám náš malý dalekohled nestačil. Lépe řečeno nebylo to ono. Někteří už pospíchali domů na oběd a akce už se blížila ke konci. Bylo nám oznámeno, že akce bude ještě chvíli pokračovat na nedalekých štěrkovnách. Zbytek účastníků nasedl do aut a přesunul se na Annínské jezero a to se určitě vyplatilo. Viděli jsme další druhy ptáků. Na hladině jezera spalo hejno hvízdáků eurasijských. Opodál se ve vlnách pohupovaly tři kopřivky obecné a pár morčáků velkých. Na závěr nám udělal radost ťuhýk šedý, který vyhlížel ze špičky stromu po okolí. Tady jsem se rozloučili a opustili exkurzi. Musím říci, že jsme si první jarní den maximálně užili a odjeli domů plní zážitků a nových zkušeností. Na další akci MOSu určitě zase pojedeme.  

 

 

 

Příchod k Annínskému jezeru.

 

 

 

Hnízdící kolonie Racka chechtavého.

 

Další fotografie budou vloženy do fotogalerie.

Zde je odkaz, kde můžete nahlednout na mapy rybníků a jezer.

 

https://www.mapy.cz/#x=139718656@y=133737728@z=13@mm=ZP@dm=

 

https://www.mapy.cz/#x=139718656@y=133644544@z=12@mm=ZP@dm=